Înscrierea adopției, a anulării sau a desfacerii adopției