Cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială