Întocmirea Anexei 1 în vederea deschiderii procedurii succesoriale