Înscrierea divorțului, anulării ori a încetării căsătoriei